Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Jak je důležité míti dobré D&O krytí

Ještě nedávno jsme se v reakci na naše doporučení ošetřit rizika související s činností členů orgánů společnosti prostřednictvím D&O pojištění nezřídka setkávali s tázavým pohledem. Není to zbytečné?

Naše firma má kvalitní vedení a naši manažeři i statutárové činí kvalifikovaná rozhodnutí… Není důvod tomu nevěřit, na druhou stranu, údaje z pojišťoven mluví jasně. Celkový počet i výše D&O nároků rostou už několik let, a to jsme tu zdaleka ještě neměli covid-19 se všemi jeho ekonomickými dopady.

Postupovat s péčí řádného hospodáře je v době covidové velký oříšek. Přitom se to nyní samozřejmě od všech manažerů, členů statutárních a kontrolních orgánů či dozorčích rad očekává víc než kdy dřív. Musejí se vyrovnat s celou řadou situací, se kterými se dosud nesetkali. Musejí reagovat na aktuální bezpečnostní rizika pro firmu a její zaměstnance a současně dělat maximum i pro zachování dalšího fungování firmy a udržení všech obchodních vztahů a stanovených cílů. Pro správné rozhodování ovšem potřebují mít kvalitní a věrohodné informace, a těch je v době neustále se měnících opatření s těžko predikovatelnými dopady jen velmi málo.

Chraňte svou firmu i osobní majetek před následky neúmyslných chyb

Pokud máte sjednáno D&O pojištění, tedy pojištění manažerské odpovědnosti, může vám to výrazně ulevit od tlaku, který pociťujete coby manažer či statutár, který za případné škody odpovídá celým svým majetkem. Pojistná ochrana se pochopitelně vztahuje pouze na neúmyslné pochybení, pojištění ale v takovém případě kryje nejen finanční škody, které můžete svým špatným rozhodnutím způsobit, ale například také náklady na právní zastoupení. Paradoxem rizika samotného je skutečnost, že je zpravidla velký časový rozestup mezi údajně způsobenou chybou manažera a samotným nárokem, který je vůči pojištěnému vznesen často ze strany společnosti samotné nebo akcionářů.

D&O Setkáváme se s případy, kdy takový časový rozestup je v řádu několika let. Z toho důvodu je velmi důležité, aby manažeři byli osobně velmi angažováni ve fázi koncepce tvorby struktury pojistného krytí a pojišťovací makléř klientovi srozumitelným způsobem objasnil všechny tyto nuance, které je nutné brát v patrnosti před sjednáním samotného pojištění.

Do koncepce tohoto druhu pojištění vstupuje i určitý zájem společnosti samotné, jelikož právě D&O pojištění často vnímá jako zdroj dodatečného cashflow – například když je uplatněn nárok vůči bývalému členu orgánů, který údajně při výkonu své funkce pochybil, což vedlo k finanční škodě způsobené společnosti. Výše škody může mnohonásobně převyšovat majetek pojištěné osoby, kterým manažer ručí za škody způsobené třetím stranám v souvislosti s výkonem své funkce.

Pandemie nového typu koronaviru způsobila, že zejména některá odvětví představují pro pojistitele abnormálně zvýšené riziko a na cenách D&O pojištění či aplikaci pojistných výluk typu covid-19 je to opravdu znát. Někteří pojistitelé dokonce přestali D&O pojištění „dočasně“ nabízet úplně. Po letech, kdy ceny a další podmínky pozitivně ovlivňovala velká konkurence na trhu pojištění, se trend obrátil a pro klienty je tak velmi důležité, jaké parametry pojištění jim makléř dokáže vyjednat, a to zejména v případě složitých rizik, do kterých v současné době spadají zejména odvětví cestovního ruchu, aerolinky, hotely aj.

Členové RENOMIA NETWORK jsou díky svému postavení na trhu respektovanými partnery pro všechny tuzemské pojistitele a dokážou zajistit pro své klienty ty nejlepší možné podmínky. Rádi Vám pomohou s nastavením kvalitního pojistného programu pro členy vašich statutárních orgánů nebo s jeho obnovou.

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

CESIA, s. r. o.
Palackého třída 2553
288 02 Nymburk

cesia@cesia.cz
+420 325 514 303